Banenafspraak: van last naar lust

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht gegaan. Deze nieuwe wet vervangt de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), de WWB (Wet Werk en Bijstand) en de Wajong en heeft als doel zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, het liefst in reguliere banen.  Gemeenten, werkgevers en werknemers hebben namelijk afspraken gemaakt over de invulling van ruim 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banenafspraak heeft ook consequenties voor uw organisatie.

Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze zogenaamde banenafspraak is niet vrijblijvend. Van jaar tot jaar wordt bekeken hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Voldoet dit aantal niet aan de ambitie, dan is de Staatssecretaris voornemens om via een quotum-regeling bedrijven te dwingen om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. 

Banenafspraak Quick Scan

Wilt u weten hoe uw organisatie kan voldoen aan de banenafspraak? Of - beter gezegd - welke kansen de banenafspraak voor uw organisatie biedt? Vraag Vindt naar de banenafspraak quick scan! We laten u graag zien dat we door middel van jobcarving en/of functiecreatie een efficiencyslag kunnen maken, waarbij het rendement van uw totale organisatie verbetert. Nieuwsgierig? Vraag de quick scan nu aan.

“Elk bedrijf zou moeten overwegen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.”